Пояснювальна записка

 У 2018-2019 навчальному році у закладі загальної середньої освіти -І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької функціонують 27 класів, у яких навчається 629 учнів.

Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік розроблена відповідно до -Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, на підставі наказів Міністерства освіти і науки України № 405, № 406, № 407, № 408 -від 20.04.2018 року:

Навчальний план початкової школи

Навчальний план школи ІІ ступеня

Навчальний план школи ІІІ ступеня

 

 

        для 1-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної

середньої освіти, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 -№ 268;

для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної

середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і

науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця № 2);

для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти -і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиці № 10, № 12);

для 10-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти -і науки України від 20.04.2018 № 408 (таблиці № 2, № 3);

для 11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти -і науки України від 20.04.2018 № 406 (таблиці № 4, № 6, № 9, № 10);

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом - Днем знань - -і закінчується не пізніше 1 липня.

        Навчальні заняття організуються за семестровою системою:

І семестр –  з 03.09.2018 р. по 28.12.2018 р.;

ІІ семестр –  з 14.01.2019 р. по 24.05.2019 р.

        Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні –  з 22.10.2018 р. до 31.10.2018 р.;

зимові –  з 29.12.2018 р. до 13.01.2019 р.;

весняні – з 01.04.2019 р. до 07.04.2019 р.;

додаткові канікули для 1-х класів  - з 18.02.2019 р. до 24.02.2019 р.

літні – з дня закінчення навчального року до 31.08.2019 р.

            Навчальні заняття завершуються 24 травня 2019 року, проводиться свято «Останній дзвінок».      

Закінчується навчальний рік після проведення річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти всіх класів та державної підсумкової атестації -(далі ДПА) випускників початкової,  основної  та старшої школи (перелік -предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково).

            Освітня практика та освітні екскурсії проводяться протягом 2018-2019 -навчального року за окремим графіком.

Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-х класів –  

після проведення ДПА, 11-х класів – після проведення ЗНО.

      Навчальні заняття у 1-11 класах проводяться в одну зміну з п’ятиденним    

режимом занять.

Навчальні заняття у 1-11-х класах починаються о 8.00 годині  і регулюються таким розкладом:

1  класи

1-й урок             8.00 – 8.35     (перерва 20 хв.)

2-й урок             8.55 – 9.30     (перерва 10 хв.)

3-й урок             9.40 – 10.15   (перерва 10 хв.)

4-й урок             10.25 – 11.00 (перерва 10 хв.)

5-й урок             11.10 – 11.45

2 – 4 класи

1-й урок           8.00 – 8.40      (перерва 15 хв.)

2-й урок           8.55 – 9.35      (перерва 25 хв.)

3-й урок           10.00 – 10.40  (перерва 25 хв.)

4-й урок           11.05 – 11.45  ( перерва 15 хв.)

5-й урок           12.00 – 12.40

5 – 11 класи

1-й урок          8.00 – 8.45       (перерва 10 хв.)

2-й урок          8.55 – 9.40       (перерва 20 хв.)

3-й урок          10.00 – 10.45   ( перерва 20 хв.)

4-й урок          11.05 – 11.50   ( перерва 10 хв.)

5-й урок          12.00 – 12.45   ( перерва 10 хв.)

6-й урок          12.55 – 13.40   ( перерва 10 хв.)

7-й урок          13.50 – 14.35   ( перерва 10 хв.)

       Тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2- 4-х – 40 хв., у 5-11-х – 45 хв.

       У всіх класах закладу навчання проводиться державною мовою.

 10, 11-А, 11-Б класи – профільні: 10 клас з філологічним (українська філологія) та технологічним  (інформаційно-технологічний профіль) напрямами;  11-А клас з філологічним (українська філологія) та 11-Б клас з природничо-математичним (хіміко-біологічний профіль)  та технологічним (інформаційно-технологічний профіль) напрямами.

  Згідно з наказом МОН України  № 128 від 20.02.2002 р. “Про затвердження нормативів  наповнюваності груп та порядку поділу класів на групи...” для посилення індивідуальної роботи з учнями при вивченні окремих предметів здійснюється поділ класу на групи:

1.

При проведенні уроків з трудового навчання та технологій          5-11 класах

- при кількості учнів у класах більше 27

2.

При вивченні державної мови -у 1-11 класах

- більше 27

 

3.

При вивченні іноземної мови -у  1-11 класах

- більше 27

4.

При проведенні уроків з                

фізичної культури у 10-11 класах           

(окремо для хлопців і дівчат)

- більше 27, але не менше 8 учнів у

групах

5.

При вивченні інформатики

- 2 групи, не менше 8 учнів у групі 

Для задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, їх світоглядного спрямування з урахуванням  результатів анкетування учнів та батьків, -можливостей навчально-методичного та кадрового забезпечення:

 

Курси за вибором, гуртки