Ми щиро любимо свою школу, бо вона є:

С – САМОДОСТАТНЬОЮ
У – УСПІШНОЮ
Ч – ЧИСТОЮ  МОРАЛЬНО   Й  ЕКОЛОГІЧНО 
А – АКТИВНОЮ
С – СТАБІЛЬНОЮ
Н – НАЦІОНАЛЬНОЮ
О – ОСОБИСТІСНО   ОРІЄНТОВАНОЮ
Ю – ЮРИДИЧНО   ЗАХИЩЕНОЮ

 

Школа працює над проблемою:

  •  Створення якісних умов навчання та виховання шляхом упровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Завдання педколективу школи на

 2020 – 2021 навчальний рік

 

  • Здійснити переорієнтацію всіх учасників освітнього процесу на нові управлінські взаємовідносини, нову філософію освіти відповідно до нових Державних стандартів, забезпечити підвищення ефективності функціонування освітньої системи та її розвиток в умовах Нової української школи.
  • Розвивати інноваційну культуру педагогів, здатних адекватно сприймати інновації й творчо реалізовувати їх у практичній діяльності. 
  • Забезпечити розвиток допрофільного і профільного навчання, спрямованого на реалізацію компетентнісно-орієнтованого підходу, в умовах багатопрофільної школи.
  • Сприяти створенню умов для всебічного розвитку учнів, реалізації  їхніх можливостей.
  • Формувати в школярів бажання й уміння вчитися впродовж усього життя, виробляти вміння практичного й творчого застосування набутих знань.
  • Виховувати громадянина демократичного суспільства, який визначає освіченість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу.
  • Формувати особистісні якості, національну свідомість та соціальну активність учня – громадянина, патріота України.